کنترل تلوزیون ما به درجه ای از عرفان رسیده

داشتم با عمم تلفنی حرف میزدم ، بچه هاش هی‌ میومدن از هم شکایت میکردن

عمم برگشت بهشون گفت : دارم تلفن حرف میزنم ، برین همدیگه رو بزنین !

 

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

مرد : ناهار چی داریم ؟

زن : ماکارونی

مرد : نمی خورم دوست ندارم

زن : چطور شنبه و یک شنبه و دو شنبه

و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه خوردی دوست داشتی !؟

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

تو این فیلما دیدین وقتی از خواب پامیشن چقد تمیز و مرتبن !

خیلی تلاش کردم منم یبار اون جوری از خواب پا شم

ولی هر وقت پا میشم تو آینه خودمو میبینم

شبیه سرخ پوستای آدمخوار جنوب غربی آمریکای مرکزی شدم!

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 

 

دختری از مردی پرسید :

 

چرا تا مرز دیوانگی عاشق کسی میشوم

در حالی که میدانم در نهایت به اون نمیرسم ؟

مرد جواب داد:

به من بگو چرا زندگی میکنیم

در حالی که میدانیم در آخر می میریم !؟

هیچی دیگه

دختره هم زد تو دهنش

گفت سوال منو با سوال جواب نده  !

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

چیزی که تو فروشگاه ها رو وسایل نوشته:

لطفا دست نزنید

چیزی که من می خونم:

وقتی کسی حواسش نیست دست بزنید !

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 

اشتباهی سس ریختم تو ســوپ ، مامانم

 

گفت خدایا چرا این بچه رو شفا نمیدی خوب

شه؟ آخه چی از بزرگیت کم میشه؟ !

خدایی همچین با سوز گفت خودمو رو ویلچر با

دهن کج تجسم کردم اصن جیگرم آتیش گرفت, شمام برای شفای من دعا کنید...

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

مامان و بابام دعواشون شد، مادرم قهر کرد رفت تو اتاق درو بست...

بابام میخواست بره دنبالش ،میگم بزار ده دقیقه دیگه برو بهتره...وایساده ساعت رو نگاه میکنه میگه مگه دیوانم!ده دقیقه دیگه اخبـــــــــــــــار شروع میشه!...

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

من تا همین چند وقت پیش فک میکردم Gf مخفف گوجه فرنگیه ... چیه خُب نداشتم کـِـه بدونم چیه اینم لابلای حرفا مردم فهمیدم

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 

نمیدونم چه حکمتی در این کار هست

 

که هرخانومی که میخواد وزنش را اندازه بگیره

بره روی ترازو شکمشو میده عقب !

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

آدم باید یه یخچال بغل تختش داشته باشه

نیم ساعت یه باریه بالش از توش در بیاره قبلیو بذاره تو

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

فکرشو بکن ، یکی دغدغه زندگی دخترا رنگ ناخوناشونه !

اونوقت من میخوام برم بیرون فقط چک میکنم فقط خشتکم پاره نباشه یوقت !

❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

/ 2 نظر / 25 بازدید

Ok

O-o

منم يه روز فكر كردم كوكو داريم. رفتم سسو برداشتم خالى كردم رو غذام بعد كه نگاه كردم ديدم عدس پلو داشتيم! مامانم كه مى خواست خفم كنه ديگه[وحشتناک]