تاريخ : ۱۳٩٠/۳/۳۱ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : غریبه ی آشنا

قبل از ازدواج:خوابیدن تا لنگ ظهر
بعد از ازدواج:بیدار شدن زودتر از خورشید
نتیجه اخلاقی:سحر خیز شدن

قبل از ازدواج:رفتن به سفر بی اجازه
بعد از ازدواج:رفتن به حیاط با اجازه
نتیجه اخلاقی:معتبر شدن

قبل از ازدواج:خوردن بهترین غذاها بی منت
بعد از ازدواج:خوردن غذا های سوخته با منت
نتیجه اخلاقی:تقویت معده


قبل از ازدواج:استراحت مطلق بی جر و بحث
بعد از ازدواج:کار کردن در شرایط سخت
نتیجه اخلاقی:ورزیده شدن

قبل از ازدواج:دید و بازدید از اماکن تفریحی
بعد از ازدواج:سر زدن به فامیل خانوم
نتیجه اخلاقی:صله رحم

قبل از ازدواج:آموزش گیتار و سنتور و غیره
بعد از ازدواج:آموزش بچه داری و شستن ظرف
نتیجه اخلاقی:همدردی با مردها

قبل از ازدواج:گرفتن پول تو جیبی از پاپا
بعد از ازدواج:دادن کل حقوق به خانوم
نتیجه اخلاقی:مستقل شدن

قبل از ازدواج:ایستادن در صف سینما و استخر
بعد از ازدواج:ایستادن در صف شیر و گوشت
نتیجه اخلاقی:آموزش ایستادگی

قبل از ازدواج:تعطیلات و رفتن به دیزی و اسکی
بعد ازازدواج:تعطیلات و شستشوی خانه و لباس
نتیجه اخلاقی:پر شدن اوقات فراغت  • مرکز متن
  • اس ام اس دون
  • کارت شارژ همراه اول