تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱٧ | ۳:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : غریبه ی آشنا

وجود خدا

استاد سر کلاس گفت:کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند : . . . نه . . . !

استاد گفت:کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : . . . نه . . . !

استاد گفت:کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : . . . نه . . . !
استاد گفت:پس خدا وجود ندارد!

یکی از دانشجویان بلند شد و گفت :

کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند : . . نه .. !

دانشجو گفت:کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : . . نه . . !

دانشجو گفت:کسی عقل استاد را لمس کرده ؟ همه گفتند : . . نه . . !

دانشجو گفت:پس استاد عقل نداره !!!  • مرکز متن
  • اس ام اس دون
  • کارت شارژ همراه اول